Disko, plaketa zein danborrezko frenoz ekipaturiko ardatz-frenatzeen konponketa

Ibilgailuen freno-bankuan pasaraztea

Danbor frenoen azterketa eta zuzentzea

Freno-barailen berriz hornitzea

Disko eta plaketak